O4 - Toimintatapasuositukset

Projektipartnerit uskovat, että ehdotetulla toimintamallilla voi olla merkittävää vaikutusta tulevaisuuden toimintatapojen kehittämisessä alalla. Projektin löydökset kootaan toimintatapasuositusdokumentiksi.

Resurssin suunniteltu julkaisuajankohta on maaliskuu 2020.