Τελικό Συνέδριο

Το εν λόγω συνέδριο που θα έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα θα πραγματοποιηθεί στο Σβερίν της Γερμανίας τον Αύγουστο του 2020.

Όλοι οι εταίροι θα παρουσιάσουν μαρτυρίες από τις χώρες τους και θα παρουσιαστεί η πλήρης σειρά εκπαιδευτικών προϊόντων που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία. Προσκαλούμε τους εκπροσώπους της εκπαίδευσης ενηλίκων, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερα στελέχη του τομέα κοινωνικής ένταξης να συμμετάσχουν σε αυτό το συνέδριο.

Ο κύριος στόχος αυτού του συνεδρίου θα είναι να ενθαρρύνει τους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν την πλήρη σειρά των πηγών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου. 

Είστε ευπρόσδεκτοι στο τελικό συνέδριο του έργου το καλοκαίρι του 2020!