Εργαστήρια

 Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την ανάπτυξη διαδικτυακών δωματίων απόδρασης (Escape Rooms) θα πραγματοποιηθούν σε κάθε χώρα-εταίρο από τον μήνα Απρίλιο του 2020, αφότου ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. 

Αυτά τα εργαστήρια θα αποτελέσουν τις βασικές δραστηριότητες διάχυσης του έργου και θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των νέων πηγών Escape Rooms στον τομέα της εκπαίδευσης των ενηλίκων αλλά κυρίως για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

Τουλάχιστον 25 μέλη της ομάδας στόχου (νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) θα παρακολουθήσουν εργαστήρια στα οποία θα τους παρουσιαστεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 32 πηγές που περιλαμβάνουν διαδικτυακά δωμάτια απόδρασης. 

Αυτά τα εργαστήρια θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουν στους νέους μαθητευόμενους τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το είδος της κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που παρέχει το έργο NEET-SYSTEM και επίσης να περιγράψουν μία ευρεία ποικιλία τρόπων επίτευξης των μαθησιακών τους στόχων.